Εργάτης Αποθήκης

Ο εργάτης αποθήκης είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση ειδών, την ετοιμασία παραγγελιών, τη συσκευασία και αποστολή προϊόντων, καθώς και η διατήρηση της καθαριότητας και της οργάνωσης του χώρου.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Βοηθά τον Υπεύθυνο Αποθήκης στη διαχείριση των αποθεμάτων, όπως την παραλαβή, τη μεταφορά και την αποθήκευση ειδών.
 • Συμβάλλει στην ασφαλή διανομή των προϊόντων στα διάφορα τμήματα του ξενοδοχείου.
 • Συμμετέχει στον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων και απομακρύνει τυχών ελαττωματικά είδη.
 • Συνεργάζεται με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου για την κάλυψη των αναγκών τους.
 • Διατηρεί την καθαριότητα και την οργάνωση της αποθήκης σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία ως εργάτης αποθήκης
 • Γνώση Ελληνικών (προφορικά)
 • Καλή φυσική κατάσταση
 • Δυνατότητα χρήσης παλετοφόρων

Αναγκαίες δεξιότητες και αξίες:

 • Επαγγελματισμός/υπευθυνότητα
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Διαχείριση χρόνου
 • Ενεργητικότητα
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
Apply now