Υπεύθυνος Αποθήκης

Ο/Η υπεύθυνος/η αποθήκης είναι αρμόδιος/α για τη διαχείριση των αποθηκευτικών χώρων και τη διανομή των ειδών και αναλωσίμων στα διάφορα τμήματα του ξενοδοχείου. Ο ρόλος του/της περιλαμβάνει την ακριβή παρακολούθηση των αποθεμάτων, τη διαχείριση παραγγελιών από προμηθευτές, καθώς και τη διασφάλιση της καθαριότητας και της ασφάλειας στην αποθήκη.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Διαχειρίζεται και οργανώνει τα αποθέματα προϊόντων της αποθήκης.
 • Εκτελεί έγκαιρα τις παραγγελίες των προϊόντων, εξασφαλίζοντας την επαρκή διαθεσιμότητα  τους σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων του ξενοδοχείου.
 • Διεξάγει ελέγχους αποθεμάτων (απογραφή) και τήρησης των υψηλών προτύπων ποιότητας.
 • Φροντίζει την καθαριότητα και την οργάνωση της αποθήκης, τηρώντας τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται αποτελεσματικά με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως υπεύθυνος αποθήκης, ιδανικά σε ξενοδοχειακό περιβάλλον
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο
 • Καλή φυσική κατάσταση

Αναγκαίες δεξιότητες και αξίες:

 • Επαγγελματισμός/υπευθυνότητα
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Διαχείριση χρόνου
 • Ενεργητικότητα
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
Apply now