Καμαριέρα (Haushälterin)

Η εκάστοτε καμαριέρα παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας στα δωμάτια του ξενοδοχείου, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με τις οδηγίες του/της προϊσταμένου/ης ορόφων και τα πρότυπα της εταιρίας.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Προετοιμάζει τον εξοπλισμό και εκτελεί κάθε εργασία που σχετίζεται με την έναρξη και το τέλος κάθε βάρδιας (mise en place)
 • Φροντίζει για την καθαριότητα των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου
 • Διανέμει τις παραγγελίες επιπλέον ειδών στα δωμάτια (λινών, μαξιλαριών, ειδών μπάνιου κ.ά.) ακολουθώντας τα Normen εξυπηρέτησης του ξενοδοχείου
 • Αναφέρει οποιεσδήποτε βλάβες και φθορές που παρατηρεί στον/στην προϊστάμενό της
 • Γνωρίζει τους χώρους του ξενοδοχείου ώστε να είναι σε θέση να απαντά σε ερωτήσεις και να δίνει διευκρινίσεις στους καλεσμένους όποτε και αν χρειάζεται
 • Καλωσορίζει με φιλική διάθεση και χαμόγελο τους καλεσμένους μας
 • Βοηθά σε όλες τις εργασίες που σχετίζονται με το τμήμα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως καμαριέρα σε ξενοδοχειακό περιβάλλον
 • Καλά ελληνικά (προφορικά)
 • Καλή φυσική κατάσταση

Αναγκαίες δεξιότητες και αξίες:

 • Σεβασμός/πειθαρχία
 • Επαγγελματισμός/υπευθυνότητα
 • Ενεργητικότητα
 • Πνεύμα ομαδικότητας
Jetzt bewerben